Oświadczenie Cezarego Stypułkowskiego dotyczące rzekomej współpracy ze służbami

Nigdy nie byłem świadomym współpracownikiem służb specjalnych PRL ani jakichkolwiek innych służb. Nie składałem jakichkolwiek deklaracji, nie realizowałem żadnych zadań na rzecz służb, nie sporządzałem żadnych opracowań ani notatek, nie pobierałem w jakiejkolwiek postaci wynagrodzenia ani nie podpisywałem zobowiązań do jakiejkolwiek współpracy.

W okresie mojej pracy w Urzędzie Rady Ministrów, w charakterze doradcy wicepremiera oraz sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Reformy Gospodarczej (1986-1988), miałem formalne kontakty z wieloma osobami, co było związane z moją ówczesną rolą i obowiązkami służbowymi.

Bezpośrednio przed wyjazdem na stypendium Fulbrighta w 1988 roku, w trakcie rozmowy z oficerem, którego nazwiska nie pamiętam, stanowczo odmówiłem jakiejkolwiek formy kontaktu z przedstawicielami służb w czasie mojego pobytu w USA. Nigdy też takich kontaktów świadomie nie miałem.

Przypominam o odpowiedzialności cywilnoprawnej za publikowanie treści naruszających moje dobre imię.