Odpowiedź bankowca

W dyskusji na temat kredytów hipotecznych w walucie regularnie pojawiają się argumenty mające z faktami niewiele wspólnego. W dużej mierze ich autorstwo przypisywać można panu Maciejowi Pawlickiemu, który w wywiadach określa się mianem „ofiary pułapki na franka”. Uważam, że kilka poruszonych przez Pana Pawlickiego kwestii wymaga odpowiedzi ze strony środowiska bankowego, by opinia publiczna miała szansę zapoznać się z punktem widzenia drugiej strony.

więcej

Oświadczenie Cezarego Stypułkowskiego dotyczące rzekomej współpracy ze służbami

Nigdy nie byłem świadomym współpracownikiem służb specjalnych PRL ani jakichkolwiek innych służb. Nie składałem jakichkolwiek deklaracji, nie realizowałem żadnych zadań na rzecz służb, nie sporządzałem żadnych opracowań ani notatek, nie pobierałem w jakiejkolwiek postaci wynagrodzenia ani nie podpisywałem zobowiązań do jakiejkolwiek współpracy.

więcej

Wystąpienie na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych

Zainteresowanie zmianami cen produktów i usług bankowych ze strony członków Komisji oraz opinii publicznej jest zrozumiałe. Na przestrzeni ostatnich lat sektor bankowy w Polsce i na świecie zmienił się istotnie. Wszystkie te zmiany – jakkolwiek głęboko ingerujące w modele biznesowe banków – nie podważają uniwersalnych prawideł, według których instytucje te muszą funkcjonować.

więcej

Dojrzewanie Handlowego – wywiad w książce „Reforma polskiego systemu bankowego…”

W końcówce stycznia 1991 roku profesor Balcerowicz poprosił mnie, abym napisał, co zamierzam zrobić w Banku Handlowym. Napisałem 10-stronicowy dokument, którego — mogę powiedzieć z czystym sumieniem — się nie wstydzę. To było przed 25 laty. Jest tam pewna doza naiwności, ale uważam, że sprawy, które poruszyłem i sposób podejścia, były rozsądne.

więcej